Hmong Motifs & Symbols

The design motifs listed here are typically found on many types of Hmong embroidery and story cloths (paj ntaub).


Elephant's Foot

Ko taw ntxhw

Snail

Qab qwj

 

Snail/Chev

Lub qwj yees

Mountain

Rooj

House

Lub tsev

 

Quarter Rickrack/Steps

Tus ntaiv

Rickrack/Step

Theem ntaiv

X or a Cross

Tus cim caiv

Fence

Laj kab

Dragon tail

Zaj/Ko tw zaj

Ram's horn

Kub yaj

Chicken feet

Ko taw qaib

Clam

Pias deg

Leaf Frond

Nplooj Kaus Suab

Cucumber Seed

Noob Dib

Heart

Lub plawv

Shadow/Spirit/

Soul/doll

Moj Zeej

Pinwheel

Sun

Hnub

Sun

Hnub

Star

Hnub qub

Star

Hnub qub

Three Headed Elephant

Taub hau ntxhw

Hook

Tus khawb

Hook

Tus Khawb

Hook

Tus Khawb

Crab's Claws

Tes raub ris

Landscape

Liaj av teb

 

Maze Diamond Diamond

Flower

Paj

Cucumber/Pumpkin seeds

Noob dib/Noob Taub

Flower

Paj

Flower/Pinwheel

Paj

Seeds

Noob/Nrhia

   

Seeds

Noob

Peacock Ocellus

Qhov muag Yajyuam

Chicken Eye

Qhov muag qaib

 

Online Exhibits

 

 

Funding Supporters

 

 

 

 

 

Sponsors

 

Hmong Embroidery

Sponsorship Form